Oddziały Szpitalne
1Oddział chorób wewnętrznych
2Oddział neurologiczny
3Oddział udarowy
4Oddział okulistyczny jednego dnia  
5Szpitalny oddział ratunkowy
6Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
7Oddział ginekologiczno-położniczy
7aPododdział neonatologiczny
8Oddział pediatryczny
9Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
10Oddział chirurgiczny ogólny
11Oddział psychiatryczny
12Oddział terapii uzależnienia od alkoholu
13Oddział rehabilitacyjny
14Oddział rehabilitacji neurologicznej
15Oddział rehabilitacji kardiologicznej
16Blok operacyjny
17Punkt przyjęć
18Psychiatryczna izba przyjęć
19Sterylizatornia
20Dział farmacji szpitalnej
21Prosektorium  
Pracownie diagnostyczne
1Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
1aPracownia rentgenodiagnostyki ogólnej – filia w Lubawie
2Pracownia tomografii komputerowej
3Pracownia ultrasonografii
4Pracownia endoskopii
5Pracownia EEG i EMG
Zespoły opieki pozaszpitalnej
1Oddział dzienny psychiatryczny
2Zespół leczenia środowiskowego
Inne komórki działalności medycznej
1Inne i nieokreślone komórki działalności medycznej:
1aNocna i świąteczna opieka zdrowotna
1bZespół transportu medycznego
1cZespół transportu medycznego
Stanowiska podległe Głównemu księgowemu
1Dział ekonomiczny
1aSekcja sprzedaży i sprawozdawczości medycznej  
1aaArchiwum Medyczne  
1bSekcja analiz, planowania i budżetu
2Dział finansowy
2aSekcja księgowości
2bSekcja płac

 

Kierownictwo Powiatowego Szpitala:
1Dyrektor
2Zastępca dyrektora ds. lecznictwa
3Zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa
4Główny księgowy  
Sekcja Informatyki
Sekcja Transportu i Zaopatrzenia
Dział techniczno-eksploatacyjny i zamówień publicznych
Dział epidemiologii
Opieka doraźna
1Zespół ratownictwa medycznego podstawowy w Iławie
2Zespół ratownictwa medyczengo podstawowy w Lubawie
3Zespół ratownictwa medycznego podstawowy w Suszu
4Zespół ratownictwa medycznego podstawowy w Zalewie
5Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny w Iławie
6Wodny Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy
Poradnie specjalistyczne
1Poradnia neurologiczna
2Poradnia gruźlicy i chorób płuc
2aGabinet diagnostyczno-zabiegowy
3Poradnia Rehabilitacyjna
3aGabinet diagnostyczno-zabiegowy
4Dział fizjoterapii
5Poradnia ginekologiczno-położnicza
5aGabinet diagnostyczno-zabiegowy
6Poradnia ginekologiczno-położnicza filia w Suszu
6aGabinet diagnostyczno-zabiegowy
7Poradnia chirurgii ogólnej
7aGabinet diagnostyczno-zabiegowy
8Poradnia chirurgii ogólnej filia w Lubawie
8aGabinet diagnostyczno-zabiegowy
9Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
9aGabinet diagnostyczno-zabiegowy
10Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej filia w Lubawie
10aGabinet diagnostyczno-zabiegowy
11Poradnia okulistyczna
11aGabinet diagnostyczno-zabiegowy
12Poradnia otolaryngologiczna
12aGabinet diagnostyczno-zabiegowy
13Poradnia logopedyczna
14Poradnia zdrowia psychicznego
15Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
16Poradnia promocji zdrowia  
17Poradnia urologiczna
17aGabinet diagnostyczno-zabiegowy
18Poradnia preluksacyjna
19Poradnia Neonatologiczna
Laboratorium Diagnostyczne
1Laboratorium diagnostyczne w Iławie
1aLaboratorium diagnostyczne filia w Lubawie
Laboratorium Transfuzjologiczne
1Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
Dział kadr
Dział organizacyjny
1Sekcja organizacyjna
2Specjalista ds. PR
3Pełnomocnik ds. praw pacjenta
4Kancelaria
Samodzielne stanowiska
1Specjalista bhp i ppoż
2Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
2aSpecjalista ds. obronnych i rezerw
3Inspektor Ochrony Danych Osobowych
4Inspektor Ochrony Radiologicznej
5Pełnomocnik ds. Jakości
6Kapelan

 

Załączniki

Napisz do nas


  Zapoznałem(am) się z Polityką prywatności i wyrażam zgodę na otrzymywanie w formie telefonicznej i mailowej ofert, wizualizacji, informacji, materiałów, newsletterów.


  Zapoznałem(am) się z powyższą klauzulą informacyjną, Polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowy Szpital im. Wl. Bieganskiego w Iławie

  Szybki kontakt

  Punkt Przyjęć

  tel. (89) 644 96 67

  Kancelaria Szpitala

  tel (89) 644 96 01

  Laboratorium Diagnostyczne

  tel (89) 644 97 04

  Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

  tel. (89)  333 17 37

  © 2023 Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Realizacja: virtualmedia.pl

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

  Administrator Danych
  Polityka Prywatności
  Akceptuję

  Rejestracja
  tel. (89) 644 97 81


  Izba Przyjęć
  tel. (89) 644 96 67