Dane firmy

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie

ul. gen. Władysława Andersa 3

14-200 Iława

Regon 510879196

NIP 744-14-84-344

PKD (2007) 861OZ

Nr rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 000000015097

Data rejestracji: 23.06.1995

Rok rozpoczęcia działalności: 23.06.1995

Organ założycielski: Powiat Iławski

Dyrektor

Jacek Zachariasz

Kancelaria tel. (89) 644 96 01

Fax (89) 649 24 25

kancelaria@szpital.ilawa.pl

Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa

lek. med. Jerzy Kruszewski

tel. (89) 644 96 01

 

Z-ca Dyrektora ds. pielęgniarstwa

Bożena Raczkowska

tel. (89) 644 96 05

Oddział Chorób Wewnętrznych

tel. (89) 644 96 33

Oddział Neurologiczny i Udarowy

tel. (89) 644 97 32

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

tel. (89) 644 96 44

Oddział Ginekologiczno – Położniczy (Ginekologia)

tel. (89) 644 96 77

Oddział Ginekologiczno – Położniczy (Położnictwo)

tel. (89) 644 96 80

Oddział Ginekologiczno – Położniczy (Neonatologia)

tel. (89) 644 96 85

Oddziału Pediatryczny

tel. (89) 644 96 89

Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

tel. (89) 644 96 64

Oddział Chirurgiczny Ogólny

tel. (89) 644 96 58

Szpitalny Oddział Ratunkowy

tel. (89) 644 96 71

Blok Operacyjny

tel. (89) 644 96 96

Oddział Okulistyczny Jednego Dnia

tel. (89) 644 96 79

rejestracja: 604 411 582

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

tel. (89) 644 97 53

Oddział Rehabilitacyjny

tel. (89) 644 97 96

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

tel. (89) 644 97 10

Oddział Psychiatryczny (parter)

tel. (89) 644 97 43

Oddział Psychiatryczny (piętro I)

tel. (89) 644 97 47

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

tel. (89) 644 97 37

Oddział Psychiatryczny Dzienny

tel. (89) 644 97 50

Laboratorium Diagnostyczne

tel. (89) 644 97 04

Laboratorium Diagnostyczne filia w Lubawie

tel. (89) 649 42 48

Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej

tel. (89) 644 97 14

Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej – filia w Lubawie

tel. 504 383 147

Pracownia Endoskopii

rejestracja tel. (89) 644 97 81

tel. (89) 644 97 22

Pracownia EEG

tel. (89) 644 97 31

Pracownia Tomografii Komputerowej

rejestracja tel. (89) 644 97 14

tel. (89) 644 97 09

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

tel. (89) 644 97 17

Rejestracja

tel. 89 644 97 81

Poradnia Neurologiczna

rejestracja tel. (89) 644 97 81

tel. (89) 644 97 58

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

tel. (89) 644 97 84

Dział Fizjoterapii

tel. (89) 644 96 29

Poradnia Ginekologiczno – Położnicza

tel. 89 644 97 91

Poradnia Chirurgii Ogólnej

rejestracja tel. (89) 644 97 81

tel. (89) 644 97 88

Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

rejestracja tel. (89) 644 97 81

tel. (89) 644 97 87

Poradnia Chirurgii Ogólnej filia w Lubawie

tel. (89) 645 59 60

Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej filia w Lubawie

tel. (89) 645 59 60

Poradnia Otolaryngologiczna

rejestracja tel. (89) 644 97 81

tel. (89) 644 97 30

Poradnia Okulistyczna

rejestracja tel. (89) 644 97 81

tel. (89) 644 97 90

Poradnia Logopedyczna

tel. (89) 644 97 59

Poradnia Zdrowia Psychicznego

tel. (89) 644 97 56

Poradnia Urologiczna

rejestracja tel. (89) 644 97 81

tel. (89) 644 97 93

Poradnia Preluksacyjna

rejestracja tel. 89 644 97 81

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wspóluzależnienia

tel. (89) 644 97 41

Poradnia Rehabilitacyjna

rejestracja tel. (89) 644 97 81

tel. (89) 644 97 58

Główny Księgowy

tel. (89) 644 96 04

Księgowość

tel. (89) 644 96 14

tel. (89) 644 96 19

tel. (89) 644 96 20

tel. (89) 644 96 21

Kierownik sekcji sprzedaży i sprawozdawczości medycznej

tel. (89) 644 96 24

Sekcja sprzedaży i sprawozdawczości medycznej

tel. (89) 644 96 23

tel. (89) 644 97 61

Archiwum

tel. (89) 644 97 62

Kierownik Działu Kadr

tel. (89) 644 96 13

Kierownik Sekcji Płac

tel. (89) 644 96 08

Sekcja Płac

tel. (89) 644 96 08

Kierownik Działu Organizacyjnego

tel. (89) 644 98 06

Dział Organizacyjny

tel. (89) 644 98 06

Pełnomocnik ds. praw pacjenta

magierek.joanna@szpital.ilawa.pl

tel. (89) 644 98 06

Specjalista ds. PR

tel. 505 919 199

Kierownik Działu Techniczno – Eksploatacyjnego i Zamówień Publicznych

tel. (89) 644 98 03

Zamówienia publiczne

tel. (89) 644 98 12

tel. (89) 644 97 99

Sekcja Transportu i Zaopatrzenia

tel. (89) 644 98 10

Warsztat medyczny

tel. (89) 644 98 05

Informatycy

tel. (89) 644 98 07

Pełnomocnik ds. jakości

tel. (89) 644 96 05

Inspektor ds. BHP

tel. (89) 644 96 12

Inspektor ds. obrony cywilnej

tel. (89) 644 96 12

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

tel. (89) 644 96 12

Koordynator ds. dostępności

tel. (89) 644 96 12

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

tel. (89) 333 17 37

Transport Sanitarny w ramach POZ

tel. (89) 644 97 76

Dział Epidemiologii

tel. (89) 644 96 25

Dział Farmacji Szpitalnej

tel (89) 644 96 40

Pracownik Socjalny

tel. 518 705 202

Dietetyk

tel. (89) 644 98 11

Punkt Przyjęć

tel. (89) 644 96 67

Sterylizatornia

tel. (89) 644 98 20

Jak dojechać?

Powiatowy Szpital w Iławie

ul.gen. Władysława Andersa 3
14-200 Iława

Placówka Lubawa

ul. Poznańska 6
14-260 Lubawa

Placówka Susz

ul. Józefa Wybickiego 9
14-240 Susz

Napisz do nas


  Zapoznałem(am) się z Polityką prywatności i wyrażam zgodę na otrzymywanie w formie telefonicznej i mailowej ofert, wizualizacji, informacji, materiałów, newsletterów.


  Zapoznałem(am) się z powyższą klauzulą informacyjną, Polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowy Szpital im. Wl. Bieganskiego w Iławie

  Szybki kontakt

  Punkt Przyjęć

  tel. (89) 644 96 67

  Kancelaria Szpitala

  tel (89) 644 96 01

  Laboratorium Diagnostyczne

  tel (89) 644 97 04

  Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

  tel. (89)  333 17 37

  © 2023 Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Realizacja: virtualmedia.pl

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

  Administrator Danych
  Polityka Prywatności
  Akceptuję

  Rejestracja
  tel. (89) 644 97 81


  Izba Przyjęć
  tel. (89) 644 96 67