Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie

Główna Bryła Szpitala, parter

Dane kontaktowe oddziału:

Dyżurka: (89) 644-96-71

E-mail: kancelaria@szpital.ilawa.pl

Personel

Koordynator

lek. med. Grzegorz Piwowarczyk

specjalista medycyny ratunkowej, specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka Oddziałowa

Bożena Olejniczak

specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

Opis oddziału

Szpitalny Oddział Ratunkowy, udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Rocznie personel medyczny udziela pomocy ponad 10 000 pacjentom, wobec których – ze względu na poważne uszkodzenie ciała bądź funkcji organizmu – wymagane jest podjęcie natychmiastowych czynności ratunkowych oraz leczenia.
Oddział ściśle współpracuje ze wszystkimi pracowniami na terenie Szpitala, co pozwala zaoferować chorym szeroką diagnostykę w obrębie badań laboratoryjnych, radiologii, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, USG czy endoskopii przewodu pokarmowego.
Lokalizacja SOR-u sprzyja sprawnej, skutecznej i kompleksowej opiece nad pacjentami, ponieważ znajduje się on w sąsiedztwie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego, pracowni diagnostyki obrazowej oraz węzła wewnątrzszpitalnej komunikacji pionowej.
Z pracą Szpitalnego Oddziału ratunkowego ściśle powiązane jest funkcjonowanie Zespołów Ratownictwa Medycznego, które udzielają świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia. Zadania te wykonywane są przez 6 zespołów, w tym 4 zespołów podstawowych typu „P”, jednego zespołu specjalistycznego typu „S” oraz jednego zespołu wodnego. Miejsca stacjonowania karetek rozlokowane są na terenie miast: Iława, Susz, Lubawa oraz Zalewo. Atrybutem Oddziału jest całodobowe, wyniesione lądowisko na dachu Szpitala dla śmigłowca ratunkowego, dzięki któremu możliwy jest szybki i sprawny transport osób znajdujących się w stanie nagłego/bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego do specjalistycznych placówek o większych możliwościach diagnostycznych czy terapeutycznych.

Zasady segregacji medycznej

Osoby wymagające realizacji świadczeń w SOR podlegają segregacji medycznej i są przydzielane do jednej z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia im świadczeń zdrowotnych. Następnie personel medyczny przeprowadza niezbędne badania oraz podejmuję decyzję na ich podstawie dotyczącą dalszego postępowania z pacjentem.

 1. Proces ten może zostać zakończony poprzez podjęcie następujących decyzji:
  1. skierowanie pacjenta na leczenie do innego oddziału szpitalnego,
  2. skierowanie pacjenta na leczenie do innego podmiotu leczniczego,
  3. odmowy przyjęcia pacjenta do oddziału szpitalnego (zakończenie procesu terapeutycznego w SOR),
  4. odmowy przyjęcia do oddziału osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
 2. Decyzje, o których mowa w pkt. 1, podejmuje lekarz dyżurny SOR w czasie maksymalnym do 12 godzin od pierwszego kontaktu lekarza z pacjentem.

Tryby obsługi pacjentów

Osoby wymagające realizacji świadczeń w SOR podlegają segregacji medycznej i są przydzielane do jednej z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia im świadczeń zdrowotnych:

 • kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem
 • kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut
 • kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut
 • kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut
 • kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z pacjentem do 240 minut

Osoby, które w wyniku dokonanej segregacji medycznej zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym (kolorem tym są oznakowani Pacjenci, których stan wymaga podstawowej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz stosowania prostej terapii u chorego stabilnego hemodynamicznie) lub kolorem niebieskim (kolorem tym oznakowani są Pacjenci w dobrym stanie ogólnym, którzy nie wymagają pilnego wdrożenia diagnostyki i leczenia) mogą być kierowane ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na dyżur Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, zlokalizowanej na terenie Powiatowego Szpitala w Iławie – w dni powszednie pomiędzy godziną 18.00 a 8.00 rano dnia następnego, natomiast w soboty, niedziele i święta całodobowo, a w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 18.00 pacjenci mogą być kierowani do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Pacjent zgłaszający się do oddziału w miarę możliwości powinien zabrać ze sobą:

 • dokument tożsamości z numerem PESEL,
 • NIP zakładu pracy (potrzebny w razie konieczności wystawienia zwolnienia lekarskiego),
 • wcześniejsze wypisy ze szpitala oraz wyniki przeprowadzonych badań i konsultacji medycznych,
 • niezbędne rzeczy w przypadku ewentualnej hospitalizacji.

Najczęściej leczone schorzenia w Oddziale:

 • utrata przytomności i nagłe zaburzenia neurologiczne,
 • nagły i ostry ból w klatce piersiowej,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • nasilona duszność,
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe,
 • świeże urazy i stany pourazowe zagrażające życiu,
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,
 • rozległe oparzenia.

Harmonogram pracy

SOR czynny jest całą dobę i funkcjonuje w trybie 24/7

Galeria oddziału

Napisz do nas


  Zapoznałem(am) się z Polityką prywatności i wyrażam zgodę na otrzymywanie w formie telefonicznej i mailowej ofert, wizualizacji, informacji, materiałów, newsletterów.


  Zapoznałem(am) się z powyższą klauzulą informacyjną, Polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowy Szpital im. Wl. Bieganskiego w Iławie

  Szybki kontakt

  Punkt Przyjęć

  tel. (89) 644 96 67

  Kancelaria Szpitala

  tel (89) 644 96 01

  Laboratorium Diagnostyczne

  tel (89) 644 97 04

  Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

  tel. (89)  333 17 37

  © 2023 Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Realizacja: virtualmedia.pl

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

  Administrator Danych
  Polityka Prywatności
  Akceptuję

  Rejestracja
  tel. (89) 644 97 81


  Izba Przyjęć
  tel. (89) 644 96 67