Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie

Główna Bryła Szpitala, piętro I

Dane kontaktowe oddziału:

Gabinet lekarski: (89) 644-96-75

Gabinet Położnej Oddziałowej: (89) 644-96-82

Sekretariat Oddziału: (89) 644-96-78

Punkt Pielęgniarski – Ginekologia: (89) 644-96-77

Punkt Pielęgniarski – Położnictwo: (89) 644-96-80

Punkt Pielęgniarski – Neonatologia: (89) 644-96-85

E-mail: kancelaria@szpital.ilawa.pl

Personel

Koordynator

lek. med. Tomasz Małkiewicz

specjalista ginekologii i położnictwa

Koordynator Pododdziału Neonatologicznego

lek. med. Justyna Ordańska 

specjalista neonatolog

Położna Oddziałowa

lic. Anna Różańska

specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

Opis Oddziału

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z pododdziałem neonatologicznym dysponuje łącznie 44 łóżkami. W CZĘŚCI GINEKOLOGICZNEJ znajdują się komfortowo urządzone sale 5-, 4-, 3- oraz 1-osobowe każda z własnym węzłem sanitarnym. Miła i profesjonalna obsługa Oddziału tworzą przyjazną dla pacjentek atmosferę, które trafiają tutaj z różnego rodzaju schorzeniami ginekologicznymi, a także z powodu chorób oraz dolegliwości towarzyszących ciąży. Oddział dysponuje nowoczesnym sprzętem medycznym jak aparat USG 3D, videkolposkop, kardiomonitory, pompy infuzyjne, respiratory, defibrylator, centralny system monitorowania elektronicznego płodu (MONAKO), który pomaga w prawidłowej diagnostyce i gwarantuje wysoki standard bezpieczeństwa pobytu pacjentki w Oddziale. W zakresie wykonywanych świadczeń, Oddział realizuje zabiegi operacyjne (laparoskopowe i histeroskopowe), zabiegi diagnostyczne, farmakologiczne leczenie schorzeń ginekologicznych, leczenie kobiet ciężarnych z zagrożeniem poronienia lub przedwczesnego porodu.

CZĘŚC POŁOŻNICZO-NEONATOLOGICZNA

PORÓD

Doświadczony personel medyczny prowadzi zarówno porody fizjologiczne (naturalne), jak i zabiegowe (cesarskie cięcie) wraz z zapewnieniem pełnej opieki dla matki oraz noworodka, w tym także dostępu do kompleksowego zaplecza diagnostycznego. Nad bezpieczeństwem i komfortem mam i ich dzieci czuwa zespół terapeutyczny złożony z lekarzy ginekologów i położników, położnych, doradcy laktacyjnego oraz lekarzy neonatologów.

Część położnicza Oddziału posiada się dwie przestronne sale porodowe, jedna z nich wyposażona jest w wannę porodową. W Oddziale stosowane są niefarmakologiczne oraz farmakologiczne sposoby łagodzenia bólu porodowego (znieczulenie farmakologiczne poprzez autodawkowanie leku). Do dyspozycji rodzącej są masaże, relaksacja i rozluźnienie ciała za pośrednictwem drabinek, piłek, stosowanie pozycji wertykalnych, immersja wodna, aktywne wsparcie podczas porodu oraz stymulacja prądami TENS.  Przy każdym porodzie obecny jest Zespół Neonatologiczny.

PORODY RODZINNE

W czasie porodu kobiecie może towarzyszyć partner lub inna osoba bliska.

W przypadku cięcia cesarskiego osoba towarzysząca może przebywać w Sali Porodowej do momentu przekazania ciężarnej pod opiekę zespołu położniczego wykonującego cięcie cesarskie.

Kobietom przed porodem umożliwiamy zwiedzanie Oddziału oraz Traktu Położniczego. Aby umówić termin spotkania należy skontaktować się z Położną Oddziałową Panią Anną Różańską

pod nr tel.: 89 644 96 82.

OPIEKA PO PORODZIE

Część położniczo-neonatologiczna działa w systemie rooming-in, co oznacza, że dziecko stale przebywa z mamą, a wszystkie czynności pielęgnacyjne, badania lekarskie i zabiegi odbywają się przy rodzicu. Jeśli dziecko z powodów zdrowotnych znajduje się osobno, mama może być przy nim bez ograniczeń, gdy tylko odczuwa taką potrzebę. Personel z własnej inicjatywy informuje o stanie zdrowia dziecka i planowanym dalszym postępowaniu. Mama lub tata mogą być obecni w trakcie badania lekarskiego i szczepień dziecka. Pobyt odbywa się w przestronnych, kolorowych, nowocześnie wyposażonych salach 1-, 2-, 3-osobowych.

Jeśli stan zdrowia matki i dziecka jest stabilny, to pobyt w Oddziale trwa ok. 3 dni, z kolei po cesarskim cięciu, pacjentki opuszczają Szpital po ok. 4 dniach.

Po porodzie zapewniamy:
 • Opóźnione odpępnianie – zaciśnięcie pępowiny ma miejsce po ustaniu tętnienia, co zapewnia lepszą po urodzeniową adaptację noworodka, jest też profilaktyką niedokrwistości (anemii). Położna, kiedy tylko jest taka możliwość proponuje tacie lub  osobie bliskiej możliwość przecięcia pępowiny.
 • Kangurowanie – zaraz po porodzie zapewniamy min. dwugodzinny kontakt „skóra do skóry” mamy i noworodka.  W przypadku cięcia cesarskiego umożliwiamy krótki kontakt dziecka z mamą na sali cięć, a następnie możliwe jest kangurowanie dziecka przez tatę w przygotowanym do tego celu miejscu.
 • Ocena noworodka w skali Apgar – ocenia się: czynność serca, oddech, napięcie mięśniowe, zabarwienie skóry oraz odruchy dziecka. Za każdy parametr przyznaje się od 0 do 2 punktów. Maksymalna suma to 10 punktów. Wynik 8-10 punktów w skali Apgar oznacza dobry stan dziecka.
 • Zabieg Credego – chroni noworodka przed wystąpieniem rzeżączkowego zapalenia spojówek, które może spowodować ślepotę. Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Okulistycznego polega na podaniu do oczu dziecka po jednej kropli azotanu srebra lub maści z tetracykliny/erytromycyny. W naszym Oddziale stosujemy maść z erytromycyną.
 • Podanie witaminy K – zgodnie z aktualnymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego stosowana jest podaż domięśniowa witaminy K, co ma na celu zabezpieczenie dziecka przed wystąpieniem choroby krwotocznej noworodków i niemowląt w pierwszym miesiącu życia.
 • Szczepienia noworodków – w pierwszej dobie życia noworodek jest szczepiony przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW-B) oraz przeciwko gruźlicy (BCG). Szczepienie p/WZW-B wykonywane jest domięśniowo w udo noworodka. Szczepienie BCG wykonuje się śródskórnie w okolicę lewego ramienia.
 • Test pulsoksymetryczny – nieinwazyjny pomiar utlenowania krwi wykonywany pomiędzy 6 a 12 godziną życia. Służy wczesnemu wykrywaniu wad wrodzonych serca. Przy nieprawidłowym wyniku testu przesiewowego wykonujemy w Oddziale badanie echokardiograficzne.
 • Przesiewowe badanie słuchu – badanie jest proste i bezbolesne. Trwa zaledwie kilkadziesiąt sekund, a wykonuje się je, gdy noworodek śpi lub jest spokojny. Do oceny słuchu wykorzystuje się metodę rejestracji otoemisji akustycznych (do kanału słuchowego wysyłany jest sygnał, na który w odpowiedzi kosteczki słuchowe wysyłają dźwięki, które odczytuje aparat pomiarowy).
 • Badanie lekarskie noworodka – Pierwsze badanie ma miejsce 12 godzin od urodzenia, a podczas pobytu w Oddziale 1 raz na dobę lub częściej, w zależności od aktualnego stanu noworodka.
 • Pierwsze badania laboratoryjne pobierane są z krwi pępowinowej, tak więc są całkowicie bezbolesne dla noworodka. Każdy noworodek ma oznaczany poziom glukozy, bilirubiny, grupę krwi i BTA z krwi pępowinowej.
 • Bezbolesna ocena żółtaczki – wszystkie noworodki mają minimum 1 raz dziennie oceniany przezskórnie poziom żółtaczki. W ten sposób oszczędzamy noworodkom bolesnego dla nich pobierania krwi – jest to wykonywane wyłącznie wtedy, gdy zachodzi taka konieczność.W przypadku nasilenia żółtaczki spełniającego kryteria leczenia, stosowana jest fototerapia na sali w systemie rooming-in, bez rozdzielania mamy z dzieckiem.
 • Badanie przesiewowe noworodków – pozwala na wczesne wykrycie i rozpoczęcie leczeniachorób i wrodzonych wad metabolizmu, które bez leczenia powodują upośledzenie umysłowe lub fizyczne. Od każdego noworodka w 3. dobie życia pobieranych jest kilka kropli krwi z pięty na specjalną bibułę. Dzięki specjalnym testom personel medyczny jest w stanie szybko wykryć i wdrożyć odpowiednie postępowanie w przypadku 30 różnych chorób u noworodków w Polsce. Głównym celem badania jest sprawienie, by jak najmniejsza liczba noworodków, niemowląt i dzieci ucierpiała z powodu wad metabolicznych.
Badania przesiewowe noworodków wykonywane są m.in. w kierunku:
 • wrodzonej niedoczynności tarczycy (hipotyreozy)
 • fenyloketonurii (PKU)
 • mukowiscydozy
 • rzadkich wad metabolizmu metodą MS/MS
 • wrodzonego przerostu nadnerczy
 • deficytu biotynidaz
 • rdzeniowego zaniku mięśni (SMA)

Jeśli u dziecka zostanie wykryta choroba, opiekunowie dziecka są o tym natychmiast informowani oraz otrzymują niezbędne wskazówki dotyczące miejsca gdzie należy się udać by potwierdzić diagnozę i rozpocząć ewentualne leczenie.

Karmienie piersią – personel medyczny aktywnie wspiera pacjentki w karmieniu naturalnym. Uczy technik przystawiania noworodka do piersi, radzi jak prawidłowo rozwijać i podtrzymywać laktację oraz dbać o piersi. Ponadto w Oddziale znajduję się jest laktator, który jest do dyspozycji pacjentek w przypadku potrzeby jego użycia. Na prośbę matki lub kiedy sytuacja tego wymaga dziecko może być dokarmiane mieszanką.

Frenotomia – wychodząc naprzeciw trudność w karmieniu piersią powstającym przez skrócone wędzidełko języka, w Oddziale wykonywany jest zabieg frenotomii (podcięcie wędzidełka języka) przez lekarzy neonatologów.

Stawiamy na bezpieczeństwo naszych małych pacjentów!

Zespół Neonatologiczny składa się z lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie neonatologii z doświadczeniem w pracy na oddziałach o III stopniu referencyjności, OIOMie noworodka, w opiece nad skrajnymi wcześniakami rodzącymi się od 22 tygodnia ciąży. W przypadku powikłań okresu adaptacji pourodzeniowej, urodzenia noworodka z infekcją wrodzoną, wadami nierozpoznanym prenatalnie, noworodek otrzyma pomoc na najwyższym poziomie.

Do zabiegów resuscytacji w Oddziale używany jest nowoczesny i przede wszystkim bardzo bezpieczny dla noworodka aparat o nazwie Neo-Puff. Ponadto w Oddziale znajduje się Sala Intensywnego Nadzoru Neonatologicznego wyposażona w aparaturę wspomagającą oddychanie noworodka.

W przypadku, gdy neonatolog stwierdzi nieprawidłowości w badaniu dziecka w trakcie hospitalizacji – zaleca dodatkowe badania laboratoryjne, mikrobiologiczne. Jeśli istnieją wskazania, neonatolog wykonuje diagnostykę ultrasonograficzną (USG płuc, przezciemiączkowe, jamy brzusznej oraz serca). Gdy dziecko wymaga leczenia, a nie musi przebywać na Sali Intensywnego Nadzoru Neonatologicznego, terapia odbywa się w sali, w której jest razem z mamą.

Poradnia Neonatologiczna – w przypadku, gdy zachodzi konieczność nadzorowania okresu adaptacji dziecka po pobycie w szpitalu, bądź okresowej kontroli badań laboratoryjnych, obrazowych, istnieje możliwość kontynuacji opieki w Poradni Neonatologicznej znajdującej się w Szpitalu przy Położniczej Izbie Przyjęć.

 

 

We wrześniu 2022 roku Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Neonatologicznym został wyróżniony złotym medalem w rankingu „Maluchy na brzuchy 2022”. To jedyny taki ranking polskich porodówek pod kątem realizacji prawa do dwugodzinnego kontaktu skóra do skóry mamy i noworodka po porodzie. W naszym Szpitalu „kangurowanie” stosujemy aż w przypadku 83% porodów drogami natury. Przyznana nagroda jest ogromnym zaszczytem i uhonorowaniem wieloletniej pracy personelu medycznego, który jest propagatorem karmienia piersią oraz bliskiego kontaktu matki z dzieckiem od chwili narodzin.

Najczęściej przeprowadzane procedury medyczne / świadczenia / leczone choroby w Oddziale:

 • zabiegi górnej części układu rozrodczego,
 • poród,
 • noworodek wymagający normalnej opieki,
 • zagrażające lub dokonane poronienie, zakończenie ciąży obumarłej,
 • patologia ciąży i połogu – diagnostyka, obserwacja, leczenie.

Zasady przyjmowania pacjentek na Oddział Ginekologiczno-Położniczy:

 • skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty,
 • dokument tożsamości z numerem PESEL,
 • NIP zakładu pracy (potrzebny w razie konieczności wystawienia zwolnienia lekarskiego),
 • wcześniejsze wypisy ze szpitala oraz wyniki przeprowadzonych badań i konsultacji medycznych,
 • w dniu przyjęcia na oddział szpitalny pacjentka powinna zgłosić się na czczo w godzinach porannych na Izbę Przyjęć oraz mieć ze sobą przybory toaletowe, środki higieny osobistej, szklankę/kubek, sztućce, piżamę/dres, bieliznę, szlafrok, kapcie, klapki pod prysznic.

Harmonogram pracy

7:30 – 8:30

Śniadanie

8:00 – 10:00

Obchód lekarski

12:00 – 13:00

Obiad

9:00 – 14:00

Zabiegi

17:00 – 18:00

Kolacja

22:00 – 6:00

Cisza nocna

Galeria oddziału

Napisz do nas


  Zapoznałem(am) się z Polityką prywatności i wyrażam zgodę na otrzymywanie w formie telefonicznej i mailowej ofert, wizualizacji, informacji, materiałów, newsletterów.


  Zapoznałem(am) się z powyższą klauzulą informacyjną, Polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowy Szpital im. Wl. Bieganskiego w Iławie

  Szybki kontakt

  Punkt Przyjęć

  tel. (89) 644 96 67

  Kancelaria Szpitala

  tel (89) 644 96 01

  Laboratorium Diagnostyczne

  tel (89) 644 97 04

  Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

  tel. (89)  333 17 37

  © 2023 Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Realizacja: virtualmedia.pl

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

  Administrator Danych
  Polityka Prywatności
  Akceptuję

  Rejestracja
  tel. (89) 644 97 81


  Izba Przyjęć
  tel. (89) 644 96 67