16/2020 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod adresem :https://platformazakupowa.pl/publication/363655