17-2020 Przetarg nieograniczony Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych o kodach: 18 01 01,018 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 06, 18 01 07, 18 01 07, 18 01 08, 18 01 09

Ogłoszenie nr 559373-N-2020 z dnia 2020-07-08 r.

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie: Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych o kodach: 18 01 01,018 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 06, 18 01 07, 18 01 07, 18 01 08, 18 01 09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-16, godzina: 10:00,

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 559373-N-2020 z dnia 2020-07-08 r.docx)Ogłoszenie nr 559373-N-2020 z dnia 2020-07-08 r.docx Leszek Błaszkowski26 kB2020-07-08
Pobierz plik (SIWZ_17-2020 Odpady medyczne.doc)SIWZ_17-2020 Odpady medyczne.doc Leszek Błaszkowski451 kB2020-07-08
Pobierz plik (Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc Leszek Błaszkowski376 kB2020-07-08
Pobierz plik (Załącznik nr 2 – Formularz cenowy.docx)Załącznik nr 2 – Formularz cenowy.docx Leszek Błaszkowski29 kB2020-07-08
Pobierz plik (Załącznik nr 3- Projekt umowy.docx)Załącznik nr 3- Projekt umowy.docx Leszek Błaszkowski26 kB2020-07-08
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia_i_spełnianiu_warunków.rtf)Załącznik nr 4 - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia_i_spełnianiu_warunków.rtf Leszek Błaszkowski46 kB2020-07-08
Pobierz plik (Załącznik nr 5 - Oświadczenie grupa kapitałowa.rtf)Załącznik nr 5 - Oświadczenie grupa kapitałowa.rtf Leszek Błaszkowski50 kB2020-07-08
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert 17-2020 .docx)Informacja z otwarcia ofert 17-2020 .docx Leszek Błaszkowski17 kB2020-07-16
Pobierz plik (ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_17_2020.doc)ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_17_2020.doc Leszek Błaszkowski358 kB2020-07-17