Szpitalny Oddział Ratunkowy

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, Główna Bryła Szpitala, Parter

Dane kontaktowe:
Dyżurka: (89) 644 96 71
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Personel

 Piwowarczyk

   Koordynator: lek. med. Grzegorz Piwowarczyk
   specjalista medycyny ratunkowej
   specjalista chorób wewnętrznych

 

Oddziałowa: p.o. Bożena Olejniczak

specjalista pielęgniarstwa ratunkowego


Personel pielęgniarski:

Justyna Czubińska

Grażyna Koszykowska

Milena Ruskowska

Halina Siudowska

Katarzyna Szałkowska

Anna Zakrzewska

Michał Kozłowski

Ewa Malinowska

Katarzyna Lemańska

Iwona Białek

Ewelina Dudulska

Ratownicy medyczni:

Bartosz Burza

Kamil Kozłowski

Tomasz Pisarski

Piotr Peljan

Kinga Pawlak

Marek Balenis

Dawid Słomski

Łukasz Zajączkowski

Opis Oddziału:
Oddział od maja 2003 r. udziela świadczeń opieki zdrowotnej osobom będącym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Opiekę sprawuje nad osobami, wymagającymi podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia, u których może nastąpić poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia.
Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela rocznie pomocy ponad 10 000 pacjentom.
Atrybutem szpitala jest zlokalizowane na jego terenie lądowisko dla śmigłowca ratunkowego co umożliwia szybkie i sprawne przekazanie osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do placówek o większych możliwościach diagnostycznych i terapeutycznych.
Szpitalny Oddział Ratunkowy zlokalizowany jest na parterze bryły „C” szpitala, na poziomie wejścia dla pieszych i wjazdu dla specjalistycznych środków transportu, po prawej stronie od wejścia do Izby Przyjęć. Ponadto lokalizacja oddziału zapewnia łatwą komunikację z oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii, blokiem operacyjnym, pracownią diagnostyki obrazowej oraz węzłem wewnątrzszpitalnej komunikacji pionowej.
Z pracą Szpitalnego Oddziału ratunkowego ściśle powiązane jest funkcjonowanie zespołów wyjazdowych, które udzielają świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia. Zadania te wykonywane są przez 5 zespołów wyjazdowych, w tym 4 zespołów podstawowych typu „P” oraz jednego zespołu specjalistycznego typu „S”. Miejsca stacjonowania karetek rozlokowane są na terenie miast: Iława, Susz, Lubawa oraz Zalewo.

Usługi realizowane w oddziale
Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej, polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Do zadań personelu medycznego należy przeprowadzenie niezbędnych badań oraz podjęcie na ich podstawie decyzji dotyczących dalszego postępowania z pacjentem.

 


KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW

SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej polegające na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

 1. Proces ten może zostać zakończony poprzez podjęcie następujących decyzji:
  1. skierowanie pacjenta na leczenie do innego oddziału szpitalnego,
  2. skierowanie pacjenta na leczenie do innego podmiotu leczniczego,
  3. odmowy przyjęcia pacjenta do oddziału szpitalnego (zakończenie procesu terapeutycznego w SOR),
  4. odmowy przyjęcia do oddziału osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
 2. Decyzje, o których mowa w pkt 1, podejmuje lekarz dyżurny SOR w czasie maksymalnym do 12 godzin od pierwszego kontaktu lekarza z pacjentem.

 

Tryby obsługi pacjentów

Osoby wymagające realizacji świadczeń w SOR podlegają segregacji medycznej i są przydzielane do jednej z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia im świadczeń zdrowotnych:

 1. kolor czerwony  oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem
 2. kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut
 3. kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut
 4. kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut
 5. kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z pacjentem do 240 minut

    Osoby, które w wyniku dokonanej segregacji medycznej zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym (kolorem tym są oznakowani Pacjenci, których stan wymaga podstawowej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz stosowania prostej terapii u chorego stabilnego hemodynamicznie) lub kolorem niebieskim (kolorem tym oznakowani są Pacjenci w dobrym stanie ogólnym, którzy nie wymagają pilnego wdrożenia diagnostyki i leczenia) mogą być kierowane ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na dyżur Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, zlokalizowanej na terenie Powiatowego Szpitala w Iławie - w dni powszednie pomiędzy godziną 18.00 a 8.00 rano dnia następnego, natomiast w soboty, niedziele i święta całodobowo, a w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 18.00 pacjenci mogą być kierowani do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

 

 

аккумулятор варта купить
www.emozzi.com.ua/
ジェネリックシアリス