Konkurs ofert w zakresie: badań tomografii komputerowej (podwykonawstwa w zakresie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia)

Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654) w związku z art. 146 ust. 1, 147-150, 151 ust. 1, 152, 153, 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ogłasza konkurs na świadczenie usług medycznych w zakresie:

BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (podwykonawstwa w zakresie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia)

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w konkursie oraz wymagań dotyczących oferty zawarty jest w SWKO konkurs ofert badania tomografii komputerowej dostępnej na stronie internetowej www.szpital.ilawa.pl

2. Przewidywany czas obowiązywania umowy: od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.

3.Miejsce i termin składania: oferty należy składać w Powiatowym Szpitalu im. Władysława Biegańskiego w Iławie, ul. Andersa 3, 14-200 Iława, Kancelaria do dnia 21.05.2018 r. do godziny 11:00

4.Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym i Zamówień Publicznych pok. 210 Powiatowego Szpitala w Iławie, ul. Andersa 3, 14-200 Iława dnia 21.05.2018 r. o godzinie 11:15.

5. Wszelkich informacji udziela: Leszek Błaszkowski tel.: (89) 6449803, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu na każdym etapie, do dnia zawarcia umowy.

7.   Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.szpital.ilawa.pl Zamawiający powiadomi również Wykonawców, którzy złożyli oferty (e-mail).

8.   Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Uwaga! Zmiana terminów:

3.Miejsce i termin składania: oferty należy składać w Powiatowym Szpitalu im. Władysława Biegańskiego w Iławie, ul. Andersa 3, 14-200 Iława, Kancelaria do dnia 21.05.2018 r. do godziny 13:00

4.Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym i Zamówień Publicznych pok. 210 Powiatowego Szpitala w Iławie, ul. Andersa 3, 14-200 Iława dnia 21.05.2018 r. o godzinie 13:15.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (OGŁOSZENIE KONKURS OFERT BADANIA  TOMOGRAFII KOMPTEROWEJ NFZ  2018.doc)OGŁOSZENIE KONKURS OFERT BADANIA TOMOGRAFII KOMPTEROWEJ NFZ 2018.doc Leszek Błaszkowski357 kB2018-05-16
Pobierz plik (SWKO KONKURS OFERT BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ NFZ 2018.doc)SWKO KONKURS OFERT BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ NFZ 2018.doc Leszek Błaszkowski412 kB2018-05-16
Pobierz plik (OGŁOSZENIE KONKURS OFERT BADANIA  TOMOGRAFII KOMPTEROWEJ NFZ  2018_zmiana terminu składnia ofert.doc)OGŁOSZENIE KONKURS OFERT BADANIA TOMOGRAFII KOMPTEROWEJ NFZ 2018_zmiana terminu składnia ofert.doc Leszek Błaszkowski357 kB2018-05-18
Pobierz plik (Ogłoszenie o wyborze oferty  BADANIA  TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ NFZ  2018.doc)Ogłoszenie o wyborze oferty BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ NFZ 2018.doc Leszek Błaszkowski357 kB2018-05-21