"SZPITAL PRZYJAZNY KOMBATANTOM"

kombatanci       SZPITALE PRZYJAZNE KOMBATANTOM

Uprzejmie informuję, iż Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie przystąpił do realizacji programu „Szpitale Przyjazne Kombatantom”, który ma na celu prawidłową realizację prawa do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością dla kombatantów i osób represjonowanych zamieszkałych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

PARTNERZY PROGRAMU:

 1. Warmińsko – Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
  w Olsztynie
  – działająca jako organ opiniodawczy i doradczy Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego
 2. Narodowy Fundusz Zdrowia – Warmińsko Mazurski Oddział Wojewódzki
  w Olsztynie
 3. Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie


Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego – Pan Jacek Protas

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

UZASADNIENIE REALIZACJI:

Kombatanci i Osoby Represjonowane mają ustawowo zagwarantowane szczególne uprawnienia związane z dostępem do świadczeń zdrowotnych.

Uprawnienia te wynikają z:


RODZAJE UPRAWNIEŃ:

 1. 1.Kombatanci, osoby represjonowane, inwalidzi wojenni i wojskowi  a także wdowy
  i wdowcy  po osobach uprawnionych (po okazaniu stosownego dokumentu) mają prawo
  do świadczeń poza kolejnością  w placówkach medycznych
  – szpital, poradnia specjalistyczna,  gabinet fizjoterapii, pracownie diagnostyczne, laboratorium oraz
  w aptekach. Każda placówka powinna udzielić świadczenia w dniu zgłoszenia lub zapewnić udzielenie świadczenia w możliwie najkrótszym czasie.
 2. 2.Kombatanci, osoby represjonowane, inwalidzi wojenni i wojskowi  oraz cywilne niewidome ofiary działań wojennych mają prawo korzystać bez skierowania z ambulatoryjnych porad i świadczeń specjalistycznych każdego typu.
 3. Inwalidom wojennym, osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowcom i wdowom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych i osobach represjonowanych, uprawnionych do renty rodzinnej,
  a także cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki oznaczone symbolem Rp lub Rpz. Inwalidom wojskowym, osobom które doznały uszczerbku na zdrowiu w związku z działaniami wojennymi oraz cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte ministerialnymi wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu określonego w przepisach. Receptę na bezpłatne leki może wystawić uprawniony lekarz  na podstawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia.
 4. Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz cywilne niewidome ofiary działań wojennych lub osoby represjonowane posiadają uprawnienia do otrzymania  bezpłatnie do wysokości limitu, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych na podstawie zlecenia lekarza.

DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE:


1. Legitymacja lub zaświadczenie o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydane przez
     Urząd ds. Kombatantów i Osób  Represjonowanych.


2. Legitymacja inwalidy wojennego i wojskowego wydana przez  Zakład Ubezpieczeń
     Społecznych o symbolu ZUS Rw-51.


3. Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez Zakład Ubezpieczeń o symbolu ZUS
     Rw-52.


4. Stosowne zaświadczenie wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
   dla wdów i wdowców po osobach  uprawnionych.

KOORDYNATOR PROGRAMU ZE STRONY SZPITALA:

Joanna Magierek – Tel. 89 644 98 06, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

аккумулятор киев купить
emozzi.com.ua/
バイアグラ 輸入